Általános Szerződési Feltételek

1.1. Általános adatok, elérhetőség:

A szolgáltatást nyújtó cég neve, székhely címe: TNO Solutions Kft. – 2310 Szigetszentmiklós Födémesi utca 14
Internetes elérhetőség: [email protected] 
Weboldal: https://www.webquick.hu/
Adószám: 27476505-2-13
Nyilvántartási szám: 13-09-216089
Bankszámlaszám: 12023132-01791192-00100005

1.2. A szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogszabályok

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2000. évi C. törvény a számvitelről
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2.1 A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános szabályok

A szolgáltatást megrendelő magánszemély vagy vállalkozó (továbbiakban: Megrendelő) a jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentumban (továbbiakban: ÁSZF) és a fenti honlapon feltüntetett elérhetőségek egyikén tudja kezdeményezni a szolgáltatás megrendelését, a megrendelés leadásához, illetve a kapcsolattartáshoz feltétlenül szükséges adatok megadásával. Ezek az adatok a Megrendelő neve és e-mail címe, melyen a szolgáltatást teljesítő fél az első kapcsolatfelvételt és minden további kapcsolattartást (továbbiakban: konzultáció) megtehet.

A Megrendelő a megrendelése leadásával elfogadja, hogy jelen ÁSZF rendelkezései és az itt ismertetett jogszabályok irányadóak a szolgáltatás igénybevételére, melyek megismerésére a szolgáltatást nyújtó fél (továbbiakban: Szolgáltató) lehetőséget adott azáltal, hogy az ÁSZF-et honlapján jól látható helyen elhelyezte és a megrendelés leadása előtt annak megismerésére és elfogadására felhívta a Megrendelő figyelmét. Az ÁSZF kapcsán felmerülő kérdéseket az [email protected] e-mail címen teheti fel a Megrendelő a megrendelés leadása előtt.

A Szolgáltató nem köt szerződést olyan Megrendelővel, aki az ÁSZF-et nem fogadja el.

A megrendelés leadását követően 48 órán belül a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel és megerősíti, hogy a megrendelést megkapta és lehetőséget ad arra, hogy a Megrendelő ismertesse preferenciáit az első konzultáció időpontjára vonatkozóan, majd megegyeznek a konzultáció időpontjában.

A konzultáció alkalmával a Szolgáltató megállapítja, hogy a weboldalán feltüntetett szolgáltatások közül melyiket kívánja igénybe venni a Megrendelő, és egyeztetik a megrendelés összes lényeges részletét, amelyek alapján a Szolgáltató elkészíti a Megrendelő számára a szolgáltatásra vonatkozó árajánlatot.

A konzultáció során a Szolgáltató ismerteti a megrendelés díjának rendezési módját, ami a következőképp alakul:
– Az árajánlat elfogadását követően 2 részletből áll a megrendelés teljes díja:
– Sikeres szerződéskötés esetén az árajánlatban meghatározott teljes díj 50%-át előleg formájában kéri el a Szolgáltató
– A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésével, átadás-átvételével kiállítja a végszámlát, ami a fennmaradó összeget tartalmazza
– A végszámla kiállítása és az összeg rendezése napjától indul a felek által megbeszélt garanciaidő.

A konzultáció során egyezetett szolgáltatások tételesen feltüntetésre kerülnek az árajánlatban és a szerződésben is.

A szerződéskötés online történik e-mail formátumban átküldött papír alapú szerződés aláírt és beszkennelt változatával.

A szerződés megkötését követően a megrendelés szerződésben meghatározott teljes díjának 50%-val és a teljes díj részarányos általános forgalmi adó mértékének összegével megegyező összegű előleg számlát állít ki a Szolgáltató, amelynek teljesítésére a számla kézhezvételétől számított 5 munkanap áll a Megrendelő rendelkezésére.

Az előleg teljesítését banki átutalással teheti meg a Megrendelő, az előleg számlán, illetve a jelen ÁSZF-ben feltüntetett számlaszámra utalva, a közleményben az “előleg” megnevezés feltüntetésével. 

Az előleg teljesítésével egyidőben a Szolgáltató megkezdi a szolgáltatás teljesítését.

3. A szolgáltatás teljesítésére vonatkozó általános szabályok

A Szolgáltató a megrendelést a szolgáltatás szerinti programokkal készíti el, amik a következők lehetnek.
– WordPress
– Weboldal készítéshez használt kiegészítő programok
– AdobeXD
– Canva
– Mirosoft Excel

A konzultáció során egyeztetett részletek birtokában készíti a Szolgáltató az árajánlatot, illetve meghatározza a szolgáltatás teljesítésére szükséges időkeretet. Az időkeret naptári napokban kerül meghatározásra. Az elkészült árajánlatot a kapcsolattartásra megadott e-mail címre továbbítja a Szolgáltató, illetve tájékoztatja a Megrendelőt a szolgáltatás teljesítésére vállalt naptári napokban meghatározott időkeretről.

4. Külső forrásból származó tartalmak

A Megrendelőnek van lehetősége saját maga által készített vagy harmadik féltől származó tartalmak beépítését kérni a megrendelésben abban az esetben, ha a konzultáció során jelzi erre irányuló igényét, illetve a felhasználni kívánt minden tartalmat a Szolgáltató rendelkezésére bocsát a szolgáltatás teljesítésére a Szolgáltató által vállalt naptári napokban meghatározott időkeret feléig.

A harmadik féltől származó tartalom esetében a Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni azok jogtisztaságáért, illetve azért, hogy az elkészült megrendelésben megfelelő minőségben jelennek meg, sem azért, hogy azok a Megrendelő által támasztott előzetes elvárásoknak megfelelnek-e, sem pedig a megrendelőtől vagy harmadik féltől érkezett anyagokban előforduló esetleges bármilyen hibákért. A Megrendelő által felhasználásra továbbított anyagok jogtisztaságáért a Megrendelő felel, nem jogtiszta anyagok felhasználása esetén a jogi felelősség a Megrendelőt terheli.

 A fentiekben meghatározott külső forrásból származó anyagokat a Szolgáltató számára olyan formában kell rendelkezésre bocsátania a Megrendelőnek, hogy azok felhasználásra a legkönnyebben megtehető legyen, törekedve az eredeti minőség megőrzésére.